Ứng Dụng Thực Tế

Vitamin B5

Vitamin B5

Vitamin B5 thường được tìm thấy rộng rãi trong các loại thực phẩm như thịt, cá, trứng… Vitamin B5 là một thành phần quan trọng trong quá trình trao đổi